Opis kmetije

Kmetija Hudobnik je visokogorska kmetija, ki se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. Leži na nadmorski višini 730m,  s pogledom na dva Koroška bisera: Peco in Uršljo goro. Kmetija je usmerjena v živinorejo.

S skoraj še neokrnjeno naravo, pridelujemo žita in zelišča, ki jih s spoštovanjem do matere narave uporabim za produkte v katerih lahko vsak posameznik najde nekaj zase da v njem prebudi občutek do narave

Na naših njivah med drugim rasteta tudi oves in pira, katerih luske polnim v vzglavnike in blazine različnih oblik in za različne namene: spanje, počivanje, razgibavanje, oporo, igro, …

Izdelki, ki so namenjeni za boljše počutje, so blazinice polnjene z ovsenimi zrni, senenim drobirjem in zelišči.

Kmetijo krasijo tudi zeliščne gredice, travniki in obronki gozdov na katerih skrbno naberem in naravno posušim dovolj zelišč, iz katerih nastajajo domači zeliščni čaji.

 


Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.