Poslovna darila in darilni paketi

Poslovna darila - darilni paketi

Poslovna darila - darilni paketi so izkaz hvaležnosti za dobre poslovne odnose in medsebojno sodelovanje, kot tudi pozornost do vaših najbližjih.  Darila naj razveseljujejo in povezujejo. Dovolite si izbirati darilni paket med strokovno izbranimi, ročno izdelanimi, unikatnimi izdelki narejenimi v Sloveniji na naši kmetiji.

Izdelki so v izbrani naravni embalaži Slovenskega podjetja Pelar d.o.o. Nudim vam tudi možnost lastne izbire med posameznimi izdelki za vaše darilo.

Možnost personalizacije daril...

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.