Turistični spominki

Avgust 2016 - osvojeno 2. mesto z izdelkom DOMAČE NARAVNO MILO IZ POHORSKIH ZELI na Javnem natečaju za izbiro najboljših spominkov turistične destinacije Maribor - Pohorje 2016

September 2016 - osvojeno 1. mesto s spominkom ˝ZELI˝ KRALJA MATJAŽA na javnem natečaju na izbor najboljših turističnih spominkov občine Črna na Koroškem v letu 2016

November 2016 osvojeno 3. mesto za najboljši turistični simbol (spominek) občine Mislinja z darilnim paketom ˝ZOISOVI DAROVI NARAVE˝, ki so vsebovali, Kovačevo žganje, Oglarjevo žogico in tesarjevo milo.

November 2016 – pridobljena NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZELIŠČARKE, na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.