Opis dejavnosti

Na naših njivah med drugim rasteta tudi oves in pira, katerih luske polnim v vzglavnike in blazine različnih oblik in za različne namene: spanje, počivanje, razgibavanje, oporo, igro, …

Izdelki, ki so namenjeni za boljše počutje, so blazinice polnjene z ovsenimi zrni, senenim drobirjem in zelišči.

Kmetijo krasijo tudi zeliščne gredice, travniki in obronki gozdov na katerih skrbno naberem in naravno posušim dovolj zelišč, iz katerih nastajajo domači zeliščni čaji.

Še večji čar naši ponudbi dajo domača zeliščna mila, izdelana na tradicionalen način po hladnem postopku.

Izdelkom sem dodala dodatno vrednost pristnosti in kakovosti z DUO certifikati slovenskega rokodelstva, ki jih podeli strokovna komisija za ocenitev izdelkov domače in umetnostne obrti pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije in z naravno darilno embalažo podjetja Pelar d.o.o.

Najde se tudi čas za tinkture, mazila, zeliščno sol, zeliščne kopeli, pirine pridelke in tudi za kakšno delavnico ali predavanje, za odrasle in tudi najmlajše, ki diši po zeliščih in naravi.

 

 

Na kmetiji opravljamo dopolnilne dejavnosti:

  • predelava primarnih kmetijskih pridelkov
  • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
  • povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki
  • opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo

 

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.