Sodelovanje za izbor Inovativnega mladega kmetice/kmeta

Izbor je priredila ZSPM Zveza Slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

2011 Oktober – sodelovanje v razpisu mlada inovativna kmetica in dosežek v ožji izbor prvih 7 finalistov.

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020